Paradox Motion

Nederlands English English
Contact

  • Mentale blokkades herkennen en erkennen
  • Leren om keuzes te maken
  • Omgaan met traumatische ervaringen
  • Zelfvertrouwen herwinnen
  • Eigen kracht hervinden na een burn-out

Coaching of Therapie?

Analytische coaching betekent ‘jezelf ontdekken’, want ..... in principe, heb je alle kwaliteiten al in huis die je nodig hebt om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden. Maar je moet wel (her)ontdekken waar je ze hebt bewaard en wat je belet om deze kwaliteiten in te zetten. Dat ontdekken doe je ondermeer door te spiegelen op situaties die je als ongewenst beschouwd en door de confrontatie aan te gaan met de schaduwkant van jezelf. Dit alles leidt tot meer bewustzijn van je eigen drijfveren zodat blijvende gedragsverandering mogelijk wordt.

Soms lijkt het wel of je niet los kunt komen van gedrag, gedachten of gevoelens die je blokkeren in het dagelijks leven en je persoonlijke groei. Steeds weer val je terug in oude fouten, ondanks de overtuiging dat je het anders wil. Wellicht baat zelfs een goede coach niet. Dan is er meer nodig om de psychische blokkades op te sporen en op te ruimen.

Analytische therapie gaat daarom een stap verder dan coaching: ..... met een gerichte aanpak worden uit het onbewuste dié ervaringen en belevingen naar boven gehaald die ten grondslag liggen aan blokkerend gedrag. Een van de technieken die daarvoor gebruikt wordt is actieve imaginatie. Daarbij laat je, onder begeleiding van de therapeut, de beelden naar boven borrelen die symbool staan voor de bron van je eigen diepste overtuigingen ‘(belief systems’). Je ziet deze ervaringen en belevingen onder ogen te zien en geeft ze bewust een andere betekenis. Zo breng je verandering teweeg in de manier waarop je omgaat met situaties die appelleren aan deze oorspronkelijke ervaringen.

Paradox Motion, Praktijk voor Jungiaanse Analytische Therapie en Coaching
Nathalia Moonen - Budhi Nugroho - Analytisch Therapeut en - Coach

  • Angsten overwinnen
  • Je weg vinden bij relatieproblemen
  • De balans vinden tussen gevoel en verstand
  • Grip krijgen op innerlijke onrust en slaapproblemen
  • Omgaan met spanning en stress