Paradox Motion
  • Mentale blokkades herkennen en erkennen
  • Leren om keuzes te maken
  • Omgaan met traumatische ervaringen
  • Zelfvertrouwen herwinnen
  • Eigen kracht hervinden na een burn-out
Werkwijze Wie zit achter je masker?
Over Paradox Wat wordt er van je gevraagd?

Herken jouw eigen paradoxen!

Je houdt van iemand
maar tegelijkertijd haat je hem of haar ook,

Je wil een grens stellen aan je bezigheden, maar
tegelijker tijd doe je van alles en nog wat,

Je denk dat je iets aandurft,
puntje bij paaltje laat je het afweten,

Je wilt contacten onderhouden en netwerken maar
je bent bang om gezien te worden,

Je wilt ruimte aan de andere geven,
maar tegelijkertijd ben je bezig de andere te controleren.

Er zijn weinig onderwerpen die al eeuwenlang zo fris
gebleven zijn als de paradoxen.

Door paradoxen te bestuderen, komen we tot een
beter begrip van wat we nog niet weten.

verder >

Paradox Motion, Praktijk voor Jungiaanse Analytische Therapie en Coaching
Nathalia Moonen - Budhi Nugroho - Analytisch Therapeut en - Coach

  • Angsten overwinnen
  • Je weg vinden bij relatieproblemen
  • De balans vinden tussen gevoel en verstand
  • Grip krijgen op innerlijke onrust en slaapproblemen
  • Omgaan met spanning en stress